تازه‌ترین خبرها

ادامه عملیات طراحی کارخانه نوآوری درخشان یزد  هفتمین جلسه کمیته کارشناسی طراحی کارخانه نوآوری یزد متشکل از آقایان مهندس اکبریان مهندس ناظر، دکتر شهوازیان مشاور سازمان، مهندس فهیمی نماینده ی شرکت...
مصوبه ی مهم شهرهوشمند در شورای شهر یزد ساز و کار اجرایی پروژه جامع شهرهوشمند یزد در یکسال گذشته با همکاری منطقه ی ویژه ی علم و فناوری یزد، شرکت هلدینگ مبین ایران و شهرداری یزد به مراحل حساس خود رسید و...
Thumbnail در جلسه ای که در تاریخ 1398/10/24 با حضور دکتر یاسینی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و سرکار خانم دکتر تمدن عضو محترم هیئت علمی دانشگاه یزد برگزار گردید، نحوه ی همکاری با مرکز نوآوری...