تازه‌ترین خبرها

ارائه اینترنت پر سرعت با توسعه شبکه فیبر نوری شهر یزد در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی ارتباطات اینترنتی شهر یزد، قرارداد مشارکت در زمینه طرح مدیریت بهره برداری بهینه از شبکه فیبر نوری شهر یزد، بین...
شرکت های فناور و دانش بنیان یزدی متقاضی ساخت دفاتر کار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می شوند. در راستای حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان استان یزد، تفاهم نامه همکاری میان منطقه ویژه علم و...
بررسی شاخص‌های علم و فناوری استان یزد در ششمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانش بنیان ششمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانش بنیان روز شنبه ۱۹ خرداد ماه با حضور دبیر و سایر اعضای کانون با موضوع بررسی شاخص‌های علم و فناوری...