• خانه
  • اخبار
  • حضور منطقه ویژه علم و فناوری یزد در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

 حضور منطقه ویژه علم و فناوری یزد در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

ششمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، استانداری آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نمایشگاه بین المللی تبریز و سازمان ها و ادارت مرتبط در امر فناوری با رویکرد تجاری سازی فناوری از 10لغایت 14 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید. هدف اصلی این نمایشگاه و جشنواره ، شناخت توانمندی های علمی، فناوری و معرفی طرح ها، ایده ­ها، فناوری های برتر و هم چنین ایجاد بستر مناسب برای تجاری سازی و تکمیل چرخه علم تا ثروت و نیز برقراری ارتباط بین مراکز علمی و بخش های مختلف اقتصادی و افزایش صادرات محصولات دانش بنیان می باشد.

بخش های ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی:

_        ایده های فناورانه

_        توسعه و تجاری سازی فناوری

_        فروش محصولات دانش بنیان

_        نیازمندی های فناورانه

اهداف کلی نمایشگاه و جشنواره

_        تجاری سازی فناوری

_        بسترسازی برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار

_        شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده ها ی دانش محور

_        معرفی توانمندیهای پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها

_        ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی

_        گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی

_        ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان

_        جذب سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) برای فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان

_        افزایش صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

مزایای شرکت در نمایشگاه و جشنواره

_        کسب تجربه و اخذ ایده و الگوهای جدید و نوآورانه توسط فناوران

_        تکمیل و توسعه فرآیند تجاری سازی طرح از طریق تعامل و ارتباط با نهادهای تخصصی و حمایتی

_        حضور در یک فضای مناسب و تخصصی جهت ارائه طرح فناورانه

_        اخذ مشاوره از طریق ارتباط و تعامل با نهادها و صندوق های حمایتی حاضر در نمایشگاه و جشنواره

_        امکان معرفی و عرضه طرح یا محصول فناورانه به جامعه و بازار هدف

_        آشنایی با نهادها و صندوق های حمایتی و فرآیند دانش بنیان شدن 

ثبت نام طرح های فناورانه در این نمایشگاه و جشنواره در سه سطح فناوری ذیل صورت گرفت:

1- ایده و تحقیق 2- توسعه تجاری سازی 3- توسعه بازار

1- ایده و تحقیق : طرح های فنارانه ای که در سطح ایده قرار دارند، بعد از داوری اولیه و بررسی در اولین جشنواره " ایده برای کسب و کار"شرکت می نمایند

2- توسعه تجاری سازی : به طرح های ثبت نامی با سطح فناوری توسعه تجاری سازی، بعد از داوری اولیه و انتخاب طرح های قابل نمایش، در سالن امیر کبیر فضای مناسب جهت ارائه وگذار گردید. در این سالن علاوه بر طرح های فناورانه سازمانها و حمایتی دولتی و غیر دولتی جهت حمایت از طرح های فناورانه مستقر می باشند همچنین کارشناسان و مشاورانی جهت راهنمایی شرکتها در خصوص شرایط و ضوابط نحوء اخذ مجوز دانش بنیان حضور دارند. همزمان با برگزاری نمایشگاه، در بخش جشنواره نیز طرح های حاضر در این نمایشگاه، مطابق توافق بعمل آمده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط تیم داوری منتخب این معاونت مورد ارزیابی قرار گرفته و در روز اختتامیه از طرح های برتر تجلیل بعمل آمد.

3- توسعه بازار : برای طرح هایی که سطح فناوری آنها در سطح توسعه بازار می باشند بسته به تعداد و شرایط طرح ها در یکی از بخشهای توسعه تجاری سازی (سالن امیر کبیر)و یا در بخش اولین نمایشگاه فروش محصولات دانش بنیان (سالن پروین)فضا جهت ارائه واگذار گردید.