شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (مادر تخصصی) با سیاست ورود در عرصه های سرمایه‌گذاری های پر مخاطره و دانش بنیان و همچنین انجام سرمایه‌گذاری در پروژه ها یا واحدهایی که نیازمند حجم گسترده سرمایه بوده و ورود و حضور سهامداران خُرد در آنها مشکل است، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و پس از راه اندازی و بهره برداری و یا بهبود وضعیت واحدهای سرمایه پذیر با سیاست عدم ماندگاری، نسبت به واگذاری سهام و انتقال آنها به سهامداران خرد اقدام می نماید.

طی سفر اخیر جناب آقای مهندس عرب زاده نماینده این شرکت مورخ 10 و 11 بهمن ماه به یزد، جلساتی با حضور مدیران دولتی و خصوصی و با حضور فعالین عرصه گردشگری یزد، جهت ارائه پلتفرم گردشگری هوشمند برگزار شد.

-         ارتباط گردشگران خارجی از طریق سیم کارت های مخصوص با اینترنت رایگان

-         دغدغه تفاوت زبان و نیاز به تورلیدری از طریق ایجاد call center و اپلیکیشن های مرتبط

-         معضل پرداخت گردشگران از طریق کیف پول الکترونیک از طریق exchange  الکترونیکی ارز

-         رزرواسیون و پرداخت ها از طریق ارتباط با این پلتفرم

-         امکان ارائه تبلیغات بین المللی و ملی برای حضور گردشگر در یزد با وجود این پلتفرم در 182 کشور

یکی از مزیت های این پلتفرم، نگاه بین المللی به جای نگاه جزیره ای و ارائه خدمات یکپارچه در بخش گردشگری است. یک بوم هوشمند برای تمام ایران که در فاز نخست در شهرهای مثلث طلایی گردشگری بصورت پایلوت به اجرا درخواهد آمد.