• خانه
  • منطقه ویژه علم و فناوری
  • اقدامات انجام‌شده

اهم مفاد تفاهم نامه منطقه ویژه علم و فناوری یزد