• خانه
  • منطقه ویژه علم و فناوری
  • رسالت منطقه ویژه

استان یزد، دارای قابلیت‌های متعدد صنعتی و خدماتی می‌باشد که برخی از آن‌ها در سطح ملی و بین المللی چشمگیر می‌باشد. از حوزه‌های مزیت دار استان در بخش صنعت می‌توان به کاشی و سرامیک، نساجی، انرژی خورشیدی و همچنین در بخش خدمات می‌توان از گردشگری و خدمات سلامت و آموزش و پژوهش اشاره نمود.

فعالیت اصلی منطقه ویژه علم و فناوری یزد، ایجاد زمینه به کارگیری فناوری‌های اولویت دار استان یزد (فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک) در بخش‌های اولویت دار صنعتی و خدماتی استان می‌باشد.


 

به عبارت دیگر، منطقه ویژه علم و فناوری یزد، در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های خود، به دنبال ایجاد صنایع پاک و کم آب خواه و مترقی می‌باشد که در این مسیر، بر روی شش مزیت استان تمرکز نموده و با اعمال مشوق‌های مالیاتی و مالی و غیر مالی آنان را با هدف ایجاد ارزش افزوده و ثروت آفرینی مورد حمایت قرار خواهد داد.

 

شرایط حضور در منطقه‏ ی ویژه‏‌ی علم فناوری استان یزد

بر اساس اولویت‌های حمایتی منطقه ویژه علم و فناوری یزد متقاضیان عضویت در این منطقه ویژه می‌بایست موارد زیر را رعایت نمایند:

  • استانداردهای زیست محیطی
  • فعالیت‌های کم آب بر
  • استفاده از‏ فناوری اطلاعات و ارتباطات و بر‌تر در واحدهای صنعتی و یا خدماتی و تولیدی
  • التزام به تحقیق و توسعه