• خانه
  • منطقه ویژه علم و فناوری
  • مأموریت

بیانیه ماموریت منطقه ویژه علم و فناوری یزد عبارتست از:

هم‌پیوندی عناصر موردنیاز برای توسعهٔ فناوری و خدمات بر‌تر و ارائهٔ تسهیلات لازم به اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی در راستای:

تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در استان

ایجاد اشتغال ارزش‌افزا در استان

ایجاد شرایط رقابتی و هم‌افزایی در بین عناصر حوزهٔ علم و فناوری استان

جذب و حفظ سرمایه‏ های انسانی در استان