• خانه
  • منطقه ویژه علم و فناوری
  • اهداف

اهداف کلان منطقه ویژه علم و فناوری یزد

مهم‌ترین اهداف کلان منطقه ویژه علم و فناوری یزد به شرح زیر می‌باشد.

  • زمینه سازی برای تجمیع و هم افزایی عناصر پشتیبان علم و فناوری در استان یزد
  •  ارتقاء بهره وری در سرمایه گذاری‌ها از طریق هم پیوندی عناصر موجود برای توسعه اقتصاد دانایی محور
  • ارتقا و تقویت جایگاه عناصر فعال در حوزه‌های مختلف منطقه ویژه و آماده سازی منابع بالقوه و پیوند آن‌ها با عرصه اقتصاد ملی و بین المللی
  •  جذب و حفظ سرمایه‌های انسانی خلاق و شایسته و ایجاد اشتغال ارزش افزا و مشارکت مردمی
  •  ارائه تسهیلات حقوقی، خدماتی و اجرایی و حمایت‌های معنوی بمنظور ایجاد بستر‌های تولید فناوری و خدمات بر‌تر